Tychy wnioskują o ochronę lasów Nadleśnictwa Kobiór.

 


W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kobiór na lata 2023 – 2033 Urząd Miasta Tychy skierował pismo do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Wniosek o ochronę tego cennego przyrodniczo obszaru podpisała dziś Hanna Skoczylas – zastępca prezydenta Tychów.

Lasy Nadleśnictwa Kobiór sąsiadujące z miastem Tychy są jednym z największych skarbów przyrodniczych w regionie oraz miejscem bardzo chętnie uczęszczanym przez mieszkańców naszego miasta. Obszar ten powinien być szczególnie chroniony, a planowana w nim gospodarka leśna i podejmowane przez Lasy Państwowe działania, powinny zostać ograniczone do minimum.

Hanna Skoczylas – zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju podpisała dziś pismo, skierowane do Damiana Siebera – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Miasto wnioskuje o:

  • powiększenie obszaru lasu o zwiększonej funkcji społecznej wokół Jeziora Paprocańskiego o następujące oddziały: 672A, 673, 674, 682, 683, 684, 685, 686, 687,
  • wyznaczenie lasów o zwiększonej funkcji społecznej w oddziałach 622, 623, 631, 632,
  • w przypadku braku możliwości wyznaczenia lasów o zwiększonej funkcji społecznej w oddziałach 622, 623, 631, 632, odstąpienie na tym terenie od rębni zupełnej lub ewentualne jej zastąpienie rębnią złożoną z długim okresem odnowienia,
  • wykonywanie planowanych cięć rębnych w zakresie wynikającym wyłącznie z ww. dokumentu.

Konsultacje projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kobiór na lata 2023 – 2033 są dostępne na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Mieszkańcy Tychów i okolic prowadzą również internetową akcję informacyjną o trwających konsultacjach, uruchomiono między innymi Petycję online.


Źródło : https://umtychy.pl/