Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+

 


Od 21 listopada do 26 grudnia trwają konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+.

Formy konsultacji

Zbieranie opinii i uwag:

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej www.umtychy.pl wraz z projektem strategii (formularze w wersji drukowanej dostępne są w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Klienta – parter Urzędu Miasta Tychy),

a) w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (IX piętro, sektor B),

b) pocztą na adres Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_tychy_2030+

b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Tychy e-PUAP /UMTychy/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje wraz z danymi kontaktowymi

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
Telefon: 32 776 39 03, e-mail:  fundusze@umtychy.pl

Pełna informacja na BIP Tychy oraz na stronie kosultacji razemtychy.pl.

Załącznik :  Formularz konsultacji


Źródło : https://umtychy.pl/