W Bieruniu powstanie „Miasteczko ruchu drogowego”

 


Bardzo dobre wieści! Miasto Bieruń zdobyło bardzo cenne dofinansowanie ze środków Unii Europejskich, dzięki czemu na osiedlu Granitowa (przy ulicy Warszawskiej) powstanie w końcu długo wyczekiwane i szeroko dyskutowane MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO. Pomysłów na to jak ma wyglądać i z jakich środków ma być sfinansowane miasteczko rowerowe w Bieruniu Nowym (planowane w miejscu niszczejącego betonowego boiska) było wiele. Temat przewija się w naszym mieście od kilku lat. Sprawa wreszcie się wyklarowała! Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym – inwestycja zostanie w przyszłym roku zrealizowana. Warto podkreślić, że mowa tu o projekcie wieloelementowym, nie ograniczającym się wyłącznie do budowy miasteczka rowerowego przy Warszawskiej.

Jak wyglądać będzie nowobieruńskie Miasteczko Ruchu Drogowego?

Pierwotnie mowa była o bardzo dużym obiekcie, który zająć miał blisko cały teren między blokiem przy ul. Granitowej 5e a DK44. Koncepcja ta budziła kontrowersje, gdyż jej wykonanie byłoby kosztowne, a ponadto – część mieszkańców domagała się zachowania większej ilości zieleni na tym terenie.

W roku 2021 grupka radnych złożyła projekt do Budżetu Obywatelskiego 2022 zakładający budowę małego miasteczka rowerowego, którego wartość nie przekroczyłaby 200 000 zł. Projekt ten nie uzyskał jednak niezbędnej do zwycięstwa ilości głosów mieszkańców i nie został wybrany do realizacji.

Miasto Bieruń zdecydowało się wówczas na przeprojektowanie planowanego Miasteczka Ruchu Drogowego i wybór opcji pośredniej między ogromnym obiektem, a małym placykiem. Nowy projekt zakłada też dużo zieleni, liczne nasadzenia i sporo małej architektury, jak: ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Następnie Miasto Bieruń rozpoczeło starania o zdobycie dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia… I udało się! Są środki unijne na budowę Miasteczka Ruchu Drogowego i nie tylko…

Miasto Bieruń zdobyło dofinansowanie w wysokości 457 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu.” Inwestycja zrealizowana zostanie w roku 2023.

Miasteczko rowerowe, które powstanie między blokiem przy ul. Granitowej 5e a DK44 to tylko jeden z elementów, na które składa się cały projekt pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu.”. Co jeszcze zostanie wykonane?

  •  poziome oznakowanie istniejącego przejścia dla pieszych przy ulicy Oświęcimskiej (koło Auchan) wraz z oznakowaniem pionowym oraz z lampami LED, które aktywowane są poprzez czujnik ruchu wzbudzany przez pieszego podchodzącego do jezdni.
  • montaż nowoczesnego radarowego wyświetlacza prędkości przed przejściem dla pieszych na ulicy Oświęcimskiej.
  • poziome oznakowanie istniejącego przejścia dla pieszych ulicy Królowej Jadwigi (koło Skateparku ) wraz z oznakowaniem pionowym oraz z lampami LED, które aktywowane są poprzez czujnik ruchu wzbudzany przez pieszego podchodzącego do jezdni.
  • Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu w mobilne miasteczko rowerowe oraz symulator przejścia dla pieszych. (W Bieruniu Starym pojawi się zatem drugie Miasteczko Ruchu Drogowego – mobilne).
  • Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu w symulator roweru. Uczniowie tej szkoły korzystać będą oczywiście z miasteczka stacjonarnego.

Zatem łącznie, w ramach projektu, powstaną dwa Miasteczka Ruchu Drogowego – stacjonarne przy ulicy Warszawskiej i mobilne, będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1. Obie szkoły podstawowe – SP1 i SP3 doposażone zostaną w nowoczesne symulatory. Zmodernizowane zostaną również dwa przejście dla pieszych – na ulicach Oświęcimskiej oraz Królowej Jadwigii oraz powstanie radar edukacyjny na ulicy Oświęcimskiej.

  • Szacunkowa wartość projektu to: 537 603,00 zł
  • Wartość dofinansowania z UE to: 456 962,00 zł


Źródło : https://www.bierun.pl/