Dofinansowania dla Bierunia na wsparcie dla ukraińskich rodzin.

 


W ostatnich dniach Miasto Bieruń pozyskało dofinansowania na realizację dwóch projektów, których celem jest wsparcie dla uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy przebywają obecnie w naszym mieście w związku z trwającą za naszą wschodnią granicą wojną. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Pierwszy z projektów zakłada zakup 15 laptopów dla uczniów pochodzących z Ukrainy, uczęszczających do szkół na terenie Miasta Bierunia.

Nazwa projektu to Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – MIASTO BIERUŃ. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji ogólnej dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – poprzez zakup sprzętu ICT (laptopy). Dofinansowanie na zakup 15 laptopów to 64 800,00 zł.

Drugi z projektów zakłada wsparcie dla ukraińskich rodzin między innymi poprzez zapewnienie zajęć aktywizujących i językowych dzieciom i młodzieży. Projekt ten realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Nazwa projektu to Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – MIASTO BIERUŃ. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny – wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Istotnym elementem projektu będzie zapewnienie zajęć aktywizujących dzieci i młodzież w placówkach wsparcia dziennego (bieruńskie świetlice NADZIEJA I ISKIERKA), które wpłyną również na niwelowanie problemów szkolnych związanych z barierami językowymi czy przerwami w nauce. W ramach projektu zapewniona będzie również integracja ukraińskich rodzin ze społecznością lokalną. Na te działania MOPS w Bieruniu otrzyma 95 570,58 zł.


Źródło : https://www.bierun.pl/