Nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach informuje, iż trwa nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy aktywizowane będą osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, długotrwale bezrobotne.

Definicja osoby długotrwale bezrobotnej:

Osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Okres ten nie musi pokrywać się z okresem pozostawania w ewidencji urzędu pracy (osoba składa oświadczenie o pozostawaniu bez pracy ponad 12 miesięcy) .

Nabór wniosków ma charakter ciągły do momentu wyczerpania dostępnego limitu środków.

Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 25.000,00 zł.

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Załączniki :
Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy__2022 (pdf, 211 KB)
Wniosek w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (doc, 135 KB)
Zgłoszenie oferty pracy związane z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (doc, 81 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx, 78 KB)
Prośba o wyrażenie zgody na zakup sprzętu używanego (docx, 20 KB)


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/