48. Tyskie Spotkania Teatralne – „Ojcowie”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/