48. Tyskie Spotkania Teatralne : Marcin Wąsowski – „Stąd”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/