48. Tyskie Spotkania Teatralne : Eric Assous – „Szczęście”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/