48. Tyskie Spotkania Teatralne : Marcin Melon – „Last minute”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/