Złóż wniosek o zakup węgla.

 


Od wtorku 22 listopada przyjmowane będą wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie wynosi 1500 kg, tj. 1,5 tony. Mieszkańcy Tychów będą mogli nabywać węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę.

Cena zawiera jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego. Realizacja wniosków będzie uzależniona od dostawcy.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona tylko osoba fizyczna w gospodarstwie domowym która:

  • spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.), tj. osoba której wypłacono dodatek węglowy lub której pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy,

albo

  • spełnia warunki do otrzymana dodatku węglowego i nie ubiegała się o dodatek węglowy, a dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania, tj. źródła węglowego w CEEB.

W przeciwnym przypadku wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego można złożyć:

  • bezpośrednio do Urzędu Miasta Tychy
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • za pośrednictwem poczty.

W Urzędzie Miasta na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta wyznaczone są trzy stanowiska do obsługi mieszkańców: w punkcie informacji oraz stanowiska numer 3 i 6.

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do środy: godz. 7.30 – 15:30, w czwartki od godz. 7.30 -17.30 oraz w piątki od godz. 7.30‑13.30.

W przypadku:

  • złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem: Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego,
  • przesłania pocztą, wniosek należy kierować na adres: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

Źródło : https://umtychy.pl/