Konkurs plastyczny „Gwiazdkowe Anioły”.

 


Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji popularnego konkursu plastycznego „Gwiazdkowe anioły”. Na wasze prace SDK czeka do 21 listopada.

Temat konkursu bezpośrednio nawiązuje do ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA i tradycyjnych ozdób świątecznych, jakimi są między innymi Anioły .

Celem konkursu – rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży – wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych – inspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych w oparciu o tradycyjne wzory ozdób świątecznych – podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami – zachęcenie dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania poprzez zaangażowanie w pracę twórczą

Uczestnicy : Dzieci i młodzież w wieku 5 do 15 lat

Warunki konkursu : Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max.3 prace formatu A3, wykonane dowolną techniką tj. malowane, rysowane, wyklejane, zrobione z gliny, masy solnej, kartonu, tkaniny, wełny lub innych materiałów . Formy przestrzenne, figurki powyżej 10 cm średnicy nie będą przyjmowane ze względu na brak możliwości eksponowania. Anioły wiszące muszą mieć zawieszkę! Wszystkie prace powinny zawierać dane autora – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania lub placówki prowadzącej, tel. kontaktowy. W widocznym miejscu (z przodu pracy) należy umieścić imię, nazwisko i wiek autora, a wszystkie pozostałe dane na odwrocie pracy.

Ocena prac : Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych: I kat. 5 – 7 lat II kat. 8 -11 lat III kat. 12-15 lat

Ogłoszenie wyników : Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na uroczyste rozstrzygniecie konkursu, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w dniu 7 grudnia 2022r. o godz.15.00 do Spółdzielczego Domu Kultury „Tęcza”.

załączniki :


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/