„Wszystkich Świętych” – zmiany w organizacji ruchu.

 


28 października 2022 roku rozpoczną się działania związane z dniem „Wszystkich Świętych”. Akcja potrwa do 2 listopada 2022 roku. Tyscy policjanci apelują o ostrożną i rozsądną jazdę, dostosowywanie się do oznakowań ograniczających prędkość, zakazujących parkowanie pojazdów czy nakazujących ruch jednokierunkowy.

Utrudnienia w ruchu na tyskich drogach:

– ruch jednokierunkowy na ulicy Nowokościelnej od dnia 28.10.2022 od godziny 8:00 do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,
– na ulicy Cmentarnej umieszczony zostanie 8 znaków B-36 od dnia 28.10.2022 roku od godziny 8:00 do 02.11.2022 roku,
– na ulicy Oświęcimskiej po północnej stronie ustawione zostaną dwa znaki zakazu zatrzymywania się B-36 z tabliczkami o treści „Nie dotyczy autobusów ZTM” za wylotem łącznicy bezpośredniej oraz za wlotem łącznicy pośredniej („ślimaka”) w dniach od 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,
– umieszczone zostaną cztery znaki B-36 na południowej jezdni ulicy Oświęcimskiej w dniach od 28.10.2022 roku w godzinach wieczornych do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,
– na parkingu przy cmentarzu centralnym ustawiony zostanie znak D-19 „TAXI” z tabliczką o treści „4 stanowiska” i strzałką w prawo w dniach 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,
– od dnia 28.10.2022 ustawione zostaną dwa zestawy znaków B-21 „zakazy skrętu w lewo” na ulicy  Oświęcimskiej przed skrzyżowaniem z ulicy Bratków – w dniach 28.10.2022 roku do 01.11.2022 roku, bariery zagradzające fizyczny zjazd w ulicę Bratków pozostaną do dyspozycji i regulacji Policji przez cały okres obowiązywania zakazu,
– na wlocie do ulicy Bratków ustawionna zostanie znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” oraz tablice kierunkową U-3c na wylocie z ulicy Bratków do ulicy Oświęcimskiej – w dniach 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– wygrodzony zostanie odcinek pasa wyłączenia z ulicy Oświęcimskiej w ulicę Beskidzką (kierunek Bielsko – Biała) od jego początku do przejścia dla pieszych w dniach 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– na ulicę Jaskrów w rejonie przewężenia pomiędzy posesjami 44 i 62 ustawione zostaną znaki B 36 „zakaz zatrzymywania się” wraz tabliczkami T-25 a i c – w dniach od 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– w dniach 25.10.2022 roku – 02.11.2022 roku zostanie zmieniony harmonogram świecenia oświetlenia ulicznego. Zastosowany zostanie schemat włączenia godzinę wcześniej oraz wyłączenie godzinę później w celu zabezpieczenia zarówno pieszego, jak i kierowcy,
– w dniu 01.11.2022 roku sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej, Marzanny i Jaskrów zostanie przełączona w tryb migowy.

Aby bezpiecznie dojechać do celu i wrócić do domu kierujmy się następującymi zasadami:

1. W miarę możliwości korzystajmy ze środków komunikacji publicznej. Specjalne linie autobusowe, tramwajowe, będą „uprzywilejowane” w ruchu i dojedziemy nimi tam, gdzie samochód prywatny nie będzie mógł wjechać, a tym bardziej zaparkować.

2. Prowadząc samochód nie jedźmy na pamięć. W rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nekropolii, niekiedy na głównych ciągach komunikacyjnych, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe!

3. Należy pamiętać, iż polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych, znaków drogowych. Jeżeli policjant zabroni wjazdu, to nie ma czasu na dyskusje i wdawanie się w polemikę. Trzeba stosować się do poleceń.

4. Parkujmy samochód z głową, zgodnie z przepisami, w dozwolonych miejscach. Samochodem nie wjedziesz na cmentarz, z wyjątkiem osób posiadających specjalne zezwolenia. Zadbajmy o to, aby samochód nie blokował wjazdu lub wyjazdu z drogi bądź dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Przypominamy, że samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.


Źródło : https://tychy.policja.gov.pl/