Zmiany w organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych.

 


W okresie Wszystkich Świętych wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w Tychach. Obowiązywać ona będzie od godzin porannych 28 października i potrwa do końca 2 listopada. W Tychach od niedzieli (30 października) kursować będą również linie specjalne, którymi będzie można dojechać w okolice tyskich cmentarzy.

W tym czasie wprowadzonych zostanie kilka istotnych zmian w komunikacji w obrębie cmentarzy.

– Wzdłuż ul. Oświęcimskiej zostaną zabezpieczone krawędzie jezdni, aby wyeliminować postój pojazdów i poprawić widoczność pieszych.
– Na ul. Cmentarnej obowiązywał będzie zakaz parkowania wzdłuż jezdni.
– Na skrzyżowaniu ul. Bratków – Oświęcimska zostaną ograniczone relacje lewoskrętne.
– Na ul. Cmentarnej zostaną wyznaczone przystanki tymczasowe dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
– Wzdłuż ul. Jaskrów obowiązywał będzie zakaz parkowania.
– Na ul. Nowokościelnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, od strony ul. Norwida w kierunku ul. Kościuszki.

Od piątku 28.10 do środy 2.11 należy się spodziewać wzmożonych patroli policji, która zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych i zasad ruchu, wprowadzonych przy dojazdach do cmentarzy.

Ponadto, w dniach 25.10 – 02.11 zostanie zmieniony harmonogram świecenia oświetlenia ulicznego. Zastosowany zostanie schemat włączenia godzinę wcześniej oraz wyłączenie godzinę później w celu poprawy widoczności pieszych.

Jeśli to możliwe, udając się na cmentarz 1 i 2 listopada, warto zdecydować się na dojazd środkami komunikacji zbiorowej zwłaszcza, że w dniu 1 listopada będzie ona bezpłatna.Źródło : https://mzuim.tychy.pl/