Przy ul. Darwina powstał mini ogród deszczowy.

 


W Tychach przy ul. Darwina powstał mini ogród deszczowy. Jest to jeden ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2022.

Ogród deszczowy wspomaga gospodarowanie wodą opadową na terenach zurbanizowanych oraz stanowi ozdobę miasta. Podczas intensywnych opadów deszczu nadmiar wody wpada do rabaty, która ukształtowana jest w formie niecki. W zagłębieniu nagromadzona woda opadowa wykorzystywana będzie przez rośliny, przenikać będzie kolejno przez utworzone warstwy i powoli będzie wsiąkać w grunt. Wierzchnia warstwa filtracyjna   wysypana jest żwirem, kolejne to, przepuszczalna oraz drenażowa.

Ogrody deszczowe to jedna z możliwości reagowania na postępujące zmiany klimatyczne. Najważniejszym ich celem jest zatrzymanie wody opadowej (deszczowej) w miejscu, gdzie pada, czyli ograniczenie lokalnej suszy, podtopień przy gwałtownych deszczach. A co za tym idzie – polepszenie estetyki, mikroklimatu czy zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła.

W tyskim ogrodzie deszczowym zasadzono rośliny takie jak: kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, trzęślica modra, mięta nadwodna, krwawnica pospolita, sesleria jesienna, bodziszek czerwony, rudbekia błyskotliwa,   bodziszek błotny, liatra kłosowa, liliowce.


Źródło : https://tzuk.tychy.pl/