Handel przy Cmentarzu Komunalnym w Tychach – Wartogłowcu podczas święta Wszystkich Świętych.

 


Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, będący administratorem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu przeprowadzi licytację miejsc handlowych. Odbędzie się ona 18 października 2022 roku od godz. 8.00 w Biurze Cmentarzy Komunalnych w Tychach przy ul. Cmentarnej 19.

Licytacja miejsc handlowych przy Cmentarzu dotyczy okresu Wszystkich Świętych. Mogą w niej wziąć udział osoby i podmioty, które do 14 października 2022 roku do godz. 15.30 spełnią kryteria wymienione w „Regulaminie przydzielania stanowisk handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Tychach – Wartogłowcu w okresie święta Wszystkich Świętych w 2022 roku” oraz złożą wymagane dokumenty.

Regulamin dostępny jest w:

  • biurze Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach przy ul. Budowlanych 43;
  • biurze Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu przy ul. Cmentarnej 19;
  • biurze Cmentarza Komunalnego w Tychach przy ul. Barwnej;
  • na   stronie   Biuletynu Informacji Publicznej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach;
  • lub pod linkiem:   Regulamin.

Wniosek   wraz z   załącznikami   można pobrać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.


Źródło : https://tzuk.tychy.pl/