Nabór wniosków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


W związku z wygospodarowaniem oszczędności z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 93.988,30 zł Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 12.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

  • Wnioski można składać w punkcie Informacji PUP Tychy przy ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy w godzinach 7.30-15.30.
  • W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki :
Wniosek Krajowy Fundusz Szkoleniowy rezerwa 2022 rok (doc, 150 KB)
KRYTERIA REZERWY KFS 2022 (pdf, 93 KB)
Załącznik nr 1 Kryteria Rozporządzenie strona 70-72 (pdf, 925 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx, 77 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku KFS 2022 rok – program kształcenia (doc, 53 KB)


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/