Nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach informuje, iż trwa nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy aktywizowane będą osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, długotrwale bezrobotne.

Definicja osoby długotrwale bezrobotnej:
Osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Okres ten nie musi pokrywać się z okresem pozostawania w ewidencji urzędu pracy (osoba składa oświadczenie o pozostawaniu bez pracy ponad 12 miesięcy) .

Nabór wniosków ma charakter ciągły do momentu wyczerpania dostępnego limitu środków.
Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 25.000,00 zł.
Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Załączniki :


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/