50 nowych mianowanych nauczycieli w Tychach.

 


50 nauczycieli, którzy zdali egzamin przed komisją odebrało wczoraj (12.09) z rąk Macieja Gramatyki – z-cy prezydenta Tychów ds. społecznych decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

– Gratuluję Państwu kolejnego etapu w zawodowej karierze. Gdy sięgam pamięcią to nauczyciele są jednymi z tych osób, które wspominamy w dorosłym życiu najczęściej. Bez wątpienia wywarli wpływ na nasze życie, byli naszymi przewodnikami, wspierali i dopingowali do działania, byli obecni, gdy odnosiliśmy porażki. Pełnią ważną rolę w życiu młodych ludzi – życzę Wam byście mimo dużej odpowiedzialności, jaka na Was spoczywa czerpali radość i satysfakcję ze swojej pracy. Tylko od Was zależy jak zostaniecie przez uczniów zapamiętani – tymi słowami do obecnych w Urzędzie Miasta Tychy nauczycieli zwrócił się Maciej Gramatyka -z-ca prezydenta Tychów s. społecznych.

Nauczyciele przed odebraniem decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie. Na co dzień będą pracowali w kilkudziesięciu tyskich placówkach: Przedszkolach nr 8, 14, 18, 20, 22, 26 , 29, Szkołach podstawowych nr 1, 3, 6, 7, 10,11, 14, 18, 21, 22, 35, 36, 37, 40. Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 2 i 3, Zespole Szkół nr 1, 4 i 6, Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Specjalnych nr 8, Liceach Ogólnokształcących nr II i III, Technikum nr 2 oraz Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach.


Źródło : https://umtychy.pl/