Konsultacje społeczne w Tychach.

 


Od 2 do 15 września trwają konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy. Spotkanie otwarte odbędzie się 13 września o godz. 17:00 w auli Centrum Balbina.

W tym samym czasie prowadzone są konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna informacja o konsultacjach z NGO na stronie Razem Tychy. 

Pełna informacja o konsultacjach z mieszkańcami na stronie Razem Tychy.


Źródło : https://umtychy.pl/