GreenGZM – tereny zieleni publicznej w Metropolii.

 


Mieszkańcy wielkich aglomeracji bardzo chętnie na czas urlopu uciekają z zatłoczonych i przegrzanych miast w tereny, gdzie jest więcej zieleni oraz dostęp do wody. Inaczej ma się sytuacja, gdy wakacyjny czas wolny musimy spędzić w mieście, wówczas chętniej korzystamy z tego, co ma nam do zaoferowania okoliczna miejska zielona infrastruktura. Gdzie się wybrać? Metropolia opisała parki znajdujące się w jej gminach członkowskich.

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia jest bardzo bogata w tereny zieleni urządzonej oraz naturalnej

Chcąc wybrać dla siebie najbardziej dogodne miejsce na odpoczynek, można skorzystać z portalu InfoGZM, w której skatalogowano wszystkie tereny zieleni występujące na obszarze Metropolii.

W zakładce GreenGZM jest Galeria parków, która zawiera opis wszystkich parków znajdujących się w gminach GZM, oraz Mapa terenów zielonych. Prezentuje ona w przestrzeni wszystkie tereny zieleni publicznej w gminach jak parki, skwery, otwarte tereny rekreacyjne, na tle lasów i zbiorników wodnych oraz tereny cenne przyrodniczo.

Dodatkowo na portalu InfoGZM można zapoznać się z treścią specjalnie opracowanych raportów tematycznych, które dotyczą ochrony środowiska. Analizie zostały poddane takie obszary jak zieleń miejska, gospodarowanie wodami oraz jakość powietrza.

Zakładka Green GZM: InfoGZM – GreenGZM (metropoliagzm.pl)


Źródło : https://metropoliagzm.pl/