Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Tychach.

 


Od 24 do 26 maja uczniowie szkół podstawowych w całym kraju pisali egzamin ósmoklasisty. W Tychach wyniki, jakie uzyskali uczniowie, są wyższe niż średnia nie tylko w województwie śląskim, ale i w całej Polsce.

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wynika, że uczniowie najwyższe wyniki uzyskali z języka angielskiego. Aż w siedmiu miastach i powiatach osiągnęli z tego przedmiotu ponad 70%, a tylko w jednym mieście poniżej 60%. Najlepiej z języka angielskiego wypadli ósmoklasiści z Tychów. Średnia w mieście wyniosła 74 % (w woj. śląskim: 68%, a średnia krajowa: 67%).

Najsłabiej z kolei wyglądają wyniki uzyskane przez uczniów z egzaminów z matematyki, ponieważ jedynie z jednego powiatu i miasta ósmoklasiści osiągnęli powyżej 60%. W dwóch miastach wynik średni wyniósł nawet poniżej 50%. Najwięcej punktów procentowych z tego przedmiotu uzyskali uczniowie z Bielska-Białej. W Tychach było to 59 % (w woj. śląskim: 56%, a średnia krajowa: 57%).

W przypadku egzaminów z języka polskiego, w żadnym z miast ani powiatów nie odnotowano wyniku średniego o wartości ponad 70%, ale nie było też niższego niż 50%. Najlepiej z tego przedmiotu poradzili sobie ósmoklasiści z Tychów ze średnią 67% (w woj. śląskim średnia wyniosła: 61 %, a w kraju: 60%).

– Cieszą osiągnięcia naszych tegorocznych ósmoklasistów. Najlepsze wyniki z języka angielskiego i języka polskiego w regionie to powód do dumy dla samych uczniów, którzy ciężko pracowali przygotowując się do egzaminów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli czy dyrektorów szkół. Młodzieży życzę, by w nowych szkołach radzili sobie równie dobrze, a co najważniejsze rozwijali swoje pasje i zainteresowania – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

LightBoxŹródło : https://umtychy.pl/