Od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia „Bieruński Bon Żłobkowy”

 


Od 1 lipca można już składać wnioski o przyznanie świadczenia pn. „Bieruński Bon Żłobkowy”. Przypomnijmy – jest to forma wsparcia udzielana przez Gminę Bieruń rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Gmina Bieruń wspiera podmioty prowadzące żłobki na jej terenie, poprzez dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Dotychczas dotacja wypłacana była z budżetu Gminy niepublicznym żłobkom – na podstawie umowy dotacyjnej, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki obniżając tym samym koszty ponoszone przez rodziców. Od lipca 2022 r. dotacja wypłacana będzie w wysokości 300 zł miesięcznie jako świadczenie pn. „Bieruński bon żłobkowy” na podstawie wniosku złożonego przez rodzica.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu
lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

Wzór wniosku wraz z regulaminem są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Bieruński Bon Żłobkowyhttps://bip.bierun.pl/zalatwianie-spraw/bierunski-bon-zlobkowy.


Źródło : https://www.bierun.pl/