Postępy w budowie ścieżek rowerowych w Bieruniu.

 


Postępują prace związane z budową sieci dróg rowerowych w Bieruniu – w ramach drugiego etapu projektu zwanego Centrum Przesiadkowe. Przypomnijmy, że nowe fragmenty infrastruktury rowerowej powstają w dziesięciu lokalizacjach, a łączna ich długość to 3,5 km.

Obecnie najintensywniej postępują prace w trzech miejscach:

 • Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i jpołączenie jej ulicą Ekonomiczną. Obecnie zabudowywane są obrzeża ścieżki rowerowej.
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej i połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony). Nawierzchnia asfaltowa zostanie sfrezowana, a jezdnia zwężona. Prace budowlane potrwają do lipca.

Ponadto prace budowalane nadal trwają:

 • wzdłuż ulicy Kopcowej
 • wzdłuż ulicy Chemików (w pobliżu tzw.: „Kadłuba”, który również przechodzi renowację)
 • na odcinku od ulicy Św. Kingi (obok Starostwa Powiatowego) do ulicy Zarzyna. Ten fragment ścieżki rowerowej został już oświetlany (lampy LED).
 • na odcinku od ulica Marcina do ulicy Licealnej (koło parkingu). Ten fragment ścieżki rowerowej równiez został już oświetlany (lampy LED).

Przypomnijmy, że budowa infrastruktury rowerowej w starobieruńskiej części miasta obejmuje w sumie realizację następujących zadań:

 • Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony).
 • Budowa ciągu pieszo – rowerowego (oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej.
 • Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie jej z ulicą Ekonomiczną.
 • Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie powstała nowa ściażka rowerowa, przy okazji remontu ulicy Łysinowej i Marcina  z ulicą Licealną (do wybudowanego w 2018 roku parkingu
 •  Budowa ciągu pieszo – rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej – aż do połączenia z dworcem autobusowym.
 •  Przedłużenie wybudowanej w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  – od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny.
 •  Zrealizowanych zostanie też wiele mniejszych zadań, o których informować będziemy na bieżąco. Powstanie między innymi 9 punktów monitoringu.

mapkaŹródło : https://www.bierun.pl/