Polski Ład : Dwa dofinansowania dla Bierunia.

 


Dwa spośród pięciu złożonych przez Miasto Bieruń do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD wniosków otrzymało dofinansowanie. Do jesieni 2023 roku zrealizowane zostaną następujące zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie oraz Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu

Inwestycja polega na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjnej

 • osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Marmurowej (wcześniej Bazaltowa),
 • trzech budynków użyteczności publicznej: Komendy Powiatowej Policji przy Turystycznej 1a, Starostwa Powiatowego przy ul. Św. Kingi 1, Centrum Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1
 • budynków przy ul. Warszawskiej.

W ramach inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do posesji oraz przepompowniami ścieków.

Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i turystyczno-rekreacyjną Gminy Bieruń, przyczyniając się w efekcie do jej zrównoważonego rozwoju. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach obecnie nieuzbrojonych w sieć kanalizacyjną wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego, eliminując ryzyko wydostawania się ścieków do gruntu (wycieki z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, nielegalny zrzut ścieków), podniesie też stopień skanalizowania miasta.

Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu

W ramach projektu planowana jest realizacja robót budowlanych związanych z:

1. Przebudową ul. Słowackiego, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników,
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • skablowania sieci energetycznej nN,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • kanalizacji teletechnicznej.

2. Przebudową ul. Latochy, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów,
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • kanalizacji teletechnicznej.

3. Przebudową ul. Kopcowej, w zakresie wykonania:

 • konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów oraz odcinka ścieżki rowerowej;
 • kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 • kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
 • sieci telekomunikacyjnej i kanalizacji teletechnicznej,
 • skablowania sieci energetycznej nN,
 • sieci wodociągowej.

Celem przebudowy dróg jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa korzystających z nich pieszych, rowerzystów i kierowców pojazdów.Źródło : https://www.bierun.pl/