Bezpłatny Program Rehabilitacyjny w Tychach.

 


Zostało 170 miejsc w Bezpłatnym Programie Rehabilitacyjnym dotyczącym schorzeń narządu ruchu (kręgosłup i stawy) dla mieszkańców województwa śląskiego, głównie Tychów i okolic. Program trwa do końca 2022 r.

Celem programu jest utrzymanie w zatrudnieniu lub powrót do zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 lat (górna granica wieku dla kobiet wynosi poniżej 60 lat, a dla mężczyzn poniżej 65 lat)  ze schorzeniami narządu ruchu.

Wiele osób doświadcza problemów z kręgosłupem, kolanami, barkami oraz innymi częściami narządu ruchu. Duża część z tych problemów ma charakter nawrotowy. Schorzenia narządu ruchu są trzecimi co do wielkości udziału procentowego przyczynami wystawiania zwolnień lekarskich w Polsce. Rocznie jest to ponad 40 mln osobodni. Dziennie ponad 110 tysięcy Polaków przebywa na L4 z tego powodu. To ogranicza osobiste funkcjonowanie osoby chorej, angażuje rodzinę, podnosi koszty funkcjonowania systemu, wreszcie obciąża również pracodawcę.

Projekt programu rehabilitacyjnego jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014–2020,   dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej — konkurs.

Specjaliści programu rehabilitacyjnego pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 22.00 przy ulicy Młodzieżowej 3 w Tychach.
To jedyna w Polsce Certyfikowana Klinika Międzynarodowego Instytutu McKenziego (siedziba  w Nowej Zelandii).
Więcej informacji na stronie internetowej: http://fizjoterapiamdt.pl/ lub w siedzibie kliniki:

Fizjoterapia MDT, Certyfikowana Klinika Międzynarodowego Instytutu McKenziego,
ul. Młodzieżowa 3, 43-100 Tychy

tel. 607800959

czynne: pon.- piątek   od 8.00 do 20.00


Źródło : https://umtychy.pl/