Pakistańczycy zatrzymani w Tychach.

 


20 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu zatrzymali 4 Pakistańczyków, którzy do Polski dotarli nielegalnie podróżując w ukryciu.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło 20 maja w Tychach. Kierowca zestawu ciężarowego, obywatel Turcji, czekając na terenie Oddziału Celnego w Tychach na rozładowanie tira, stwierdził obecność niepożądanych pasażerów w przestrzeni ładunkowej. Powiadomiono Służbę Celno-Skarbową, a następnie Straż Graniczną. Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu odkryli, że wśród przewożonego ładunku części okablowania ukrywa się 4 mężczyzn, prawdopodobnie obywatele Pakistanu. Ujawnieni cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP, w związku z czym zostali oni zatrzymani. W trakcie dalszych czynności wyjaśniających, w obecności tłumacza języka dla nich zrozumiałego funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili ich pakistańskie obywatelstwo oraz dane osobowe. W czasie przesłuchania, trzej mężczyźni oświadczyli, że do samochodu ciężarowego dostali się w Serbii a czwarty z nich zeznał, iż do naczepy ciężarówki wsiadł w Macedonii Północnej. Liczyli, że ciężarówką dojadą do krajów Europy Zachodniej. Cudzoziemcy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy państwowej z Republiki Słowacji do Polski wbrew przepisom, przy użyciu podstępu, polegającego na ukryciu się w przestrzeni ładunkowej naczepy samochodu ciężarowego. Wszyscy przyznali się do stawianego im zarzutu, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat.

Jak się również okazało, dwóch mężczyzn ubiegało się o ochronę międzynarodową na terytorium Grecji. Wobec nich funkcjonariusze z PSG w Sosnowcu prowadzą czynności zmierzające do przekazania ich do tego kraju, w ramach tzw. procedury dublińskiej. Jednocześnie wobec wszystkich Pakistańczyków wszczęte zostały postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu.

Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu cudzoziemcy dzisiaj zostaną umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Przemyślu.

Kierowca samochodu ciężarowego, obywatel Turcji, nie miał świadomości, że oprócz ładunku części okablowania przewożonego z Turcji, w przestrzeni ładunkowej naczepy znajdują się jakiekolwiek osoby.


Źródło : https://www.slaski.strazgraniczna.pl/