1500 tyskich uczniów przystąpi dzisiaj do egzaminu ósmoklasisty.

 


Ponad 1500 uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej w Tychach będzie musiało wykazać się wiedzą z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wśród zdających egzamin będą obywatele Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego ma trwać 120 minut. W tym czasie uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej będą musieli zmierzyć się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi, a także napisać dłuższą wypowiedź.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. Arkusze z matematyki zawierają podobne typy zadań. Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki pojawią się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Egzamin z języka angielskiego będzie trwał 90 minut.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022:

  • 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 – język polski,
  • 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – matematyka,
  • 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – język angielski (opcjonalnie inny język nowożytny).

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty, przeznaczony dla osób, które nie mogły stawić się na egzaminie w maju, został wyznaczony na czerwiec 2022. Poniżej przedstawiamy dokładne daty:

  • 13 czerwca 2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
  • 14 czerwca 2022 (wtorek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki,
  • 15 czerwca (środa) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Ogłoszenie wyników egzaminu – 1 lipca 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W związku z tym, że nie ma minimalnej liczby punktów, jaką muszą otrzymać uczniowie. Tego testu nie można nie zdać. Warto  jednak przyłożyć się do egzaminu ósmoklasisty, ponieważ wyniki mają wpływ na pomyślne przejście procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  – liceów, techników czy szkół branżowych.