Rusza budowa ul. Grabowej w Tychach.

 


Rusza rozbudowa ul. Grabowej w Tychach. Wykonawcą inwestycji została firma EKO-OGRÓD Z.F.Konserwacja Terenów Zielonych. Wartość umowy wynosi około 3,5 mln. zł.

Obecnie ul. Grabowa jest wykonana częściowo z nawierzchni bitumicznej, na której występują liczne spękania. Pozostały odcinek nie posiada jezdni.Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Grabowej na długości ok. 850 m. Po zakończeniu prac jezdnia będzie miała szerokość zmienną (4,5-5,5m) i zostanie wykonana z nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

Na całym odcinku objętym robotami zostanie wykonany jednostronny chodni o szer. 2,0 m z kostki brukowej. Wybudowane zostaną także zjazdy do posesji, a także elementy uspokojenia ruchu ,tj. progi zwalniające z kostki betonowej, wyniesione skrzyżowanie i wyniesione przejście dla pieszych w ul. Zwierzynieckiej.

Droga zostanie odwodniona i oświetlona. Przebudowane zostaną sieci teletechniczne i elektroenergetycznej.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu prace będą prowadzone odcinkami w większości przy zamknięciu dla ruchu kołowego.

Przekazanie placu budowy zaplanowano na piątek, 20.05, a cała inwestycja ma mieć swój finał końcem listopada.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/