Przedłuża się przetarg na sprzątanie Tychów.

 


Od listopada toczy się postępowanie na letnie utrzymanie czystości w Tychach. Z powodu przedłużających się procedur, do dnia dzisiejszego nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Miejski Zarząd Ulic i Mostów uruchomił działania zaradcze i obecnie sprzątanie w mieście realizowane jest w ograniczonym zakresie.

Postępowanie przetargowe na letnie utrzymanie czystości w Tychach, toczy się od listopada. W wyniku odwołań, do dnia dzisiejszego nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Są to przyczyny niezależne od zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Warto podkreślić, że ostatnie odwołanie złożone przez jedną z firm, zostało oddalone przez Krajowa Izbę Odwoławczą. Wyrok zapadł 20 kwietnia.

Z tych powodów dopiero 28 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert. Te aktualnie podlegają weryfikacji. Aby zapewnić ciągłość prac, MZUiM uruchomił działania zastępcze. To oznacza, że do chwili rozstrzygnięcia oficjalnego przetargu, sprzątanie miasta prowadzone jest w ograniczonym zakresie.

Mieszkańców przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość. Zapewniamy, że MZUiM dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej rozwiązać sytuację i doprowadzić do rozstrzygnięcia postępowania.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/