Odnajdź tyski czas nieutracony z fotografiami Barbary Kubskiej i Zygmunta Kubskiego.