Konsultacje w sprawie nowej linii kolejowej.

 


Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Tychów w sprawie budowy nowej linii kolejowej łączącej Katowice z Ostrawą odbędzie się w piątek 22 kwietnia o godzinie 18:00 w auli Budynku Szkolnego Allstars przy al. Niepodległości 32.

Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno – środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”.

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz w uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

Organizator udostępnił interaktywną mapę „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice- granica państwa – Ostrawa” – przedstawia ona przebieg wariantów wraz z proponowanym układem drogowym i obiektami, po odpowiednim zbliżeniu pokazuje warstwę podziału działek i ich numerów ewidencyjnych inżynieryjnymi.

Inwestor

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 142B

Pełne informacje o projekcie na stronie cpk.pl.


Źródło : https://umtychy.pl/