Tyski MZUiM przygotował raport bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Tychów za 2021 rok.

 


Na przestrzeni ostatnich 18 lat liczba samochodów zarejestrowanych w Tychach wzrosła prawie 1,5-krotnie, co stwarza duże wyzwania jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jakie działania są podejmowane w naszym mieście i jakie przynoszą efekty?

Miejski Zarząd Ulic i Mostów przygotował raport bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Tychów za 2021 rok, w którym przeanalizował aktualną sytuację drogową w mieście, wyszczególnił podejmowane działania oraz porównał obecny stan do stanu z 2003 roku.

Aktualnie na tyskich tablicach rejestracyjnych porusza się około 111 tysięcy pojazdów. W Tychach, w ramach zwiększania bezpieczeństwa, podejmowany jest szereg działań, od analiz konkretnych obszarów miasta – ulic, skrzyżowań czy rond, po konkretne działania. Na przejściach dla pieszych w niebezpiecznych miejscach budowane są azyle, przejścia są wynoszone i ustawiane są progi zwalniające. W okolicach przejść montowane są również wyspy wykluczające postój w jego rejonie, a także w uzasadnionych sytuacjach wykonywane jest tzw. esowanie jezdni.

Tworzone są nowe ścieżki rowerowe, przenoszone są przejścia dla pieszych lub tworzone nowe tam, gdzie jest to potrzebne. W niebezpiecznych miejscach separowany jest ruch pieszy czy rowerowy, wydzielane są skręty zwiększające przepływ ruchu drogowego, a także tworzone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych czy rodzin z dziećmi.

Jak wynika z danych, działania te przynoszą wymierne efekty. – Od kilkunastu lat razem z moimi współpracownikami podejmujemy działania poprawiające bezpieczeństwo w naszym mieście. Dane pokazują, że nasza praca przynosi efekty. Mimo znacznego wzrostu liczby pojazdów, wszyscy uczestnicy ruchu, zwłaszcza piesi, mogą czuć się bezpieczniej. Jest mniej wypadków i mniej ofiar śmiertelnych  – mówi Artur Kruczek – dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Choć liczba samochodów wzrosła od 2003 roku o 144%, liczba zdarzeń drogowych pozostała na tym samym poziomie, a liczba kolizji wzrosła tylko o 14%. Znacząco zmalała liczba wypadków (o 85%), wypadków z udziałem pieszych (o 90%) oraz ofiar śmiertelnych (o 86%). W Tychach realizowane jest także wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem, który usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także możliwość bezpośredniego sterowania ruchem.



Źródło : https://umtychy.pl/