Pomoc psychologiczna w Tychach przez 6 dni w tygodniu.

 


Pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie jest dostępna w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach również w soboty.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 27, poza pomocą psychologiczną świadczoną od poniedziałku do piątku, uruchamia możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa również w soboty zgodnie z poniższym harmonogramem:

23.04.2022 r. godz. 7.00 – 15.00

30.04.2022 r. godz. 7.00 – 15.00

21.05 .2022 r. godz. 7.00 – 15.00

28.05.2022 r. godz. 7.00 – 13.00

04.06.2022 r. godz. 7.00 – 15.00

18.06.2022 r. godz. 7.00 – 15.00

Na spotkanie można umówić się pod nr tel.: 32 227 05 75 lub 887 468 793.

e-mail: oik@mops.tychy.pl

Godziny pracy specjalistów Ośrodka: od poniedziałku do piątku 7.00-19.00 (schronienie w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia dostępne jest całą dobę). Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Możesz skorzystać ze wsparcia

– psychologicznego

– socjalnego

– schronienia w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu

Oferujemy również pomoc w ramach grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się więcej o mechanizmach przemocy, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podzielić się swoimi doświadczeniami z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości.

Nie bądź sam ze swoimi problemami. Jesteśmy i chcemy pomóc Ci odzyskać poczucie bezpieczeństwa, wiarę we własne siły i możliwości.

LightBox


Źródło : https://umtychy.pl/