Dodatkowy dyżur punktów nadawania PESEL w najbliższą sobotę.

 


W sobotę (26 marca) zorganizowany zostanie dodatkowy dyżur punktów nadawania PESEL w Urzędzie Miasta, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Numer PESEL osobom, które przekroczyły granicę ukraińsko-polską, wydaje Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49. Od środy, 16 marca, przy składaniu wniosku o wydanie numeru PESEL obywatele Ukrainy są zobowiązani do dołączenia do wniosku fotografii. Pobierane są również odciski palców (nie dotyczy to dzieci do lat 12). Zdjęcia można wykonać nieodpłatnie bezpośrednio w Urzędzie Miasta Tychy (s.100, I piętro). Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta na stanowiskach 2,3, 6 i 8. W pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni.

WAŻNE! Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci). Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

PESEL nadany przed 16 marca

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miasta i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. ale tej informacji tam brakuje

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

PESEL jest przydatny m.in. do:

– korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień
– założenia konta w banku
– zapisania dziecka do szkoły
– korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców


Źródło : https://umtychy.pl/