Podwyżki w bieruńskim Adiencie.

 


O 2,20 zł brutto wzrosły tegoroczne stawki godzinowe w spółce Adient Seating Poland w Bieruniu. To efekt porozumienia zawartego 10 marca pomiędzy „Solidarnością” a zarządem firmy. Podwyżka stawek oznacza, że w miesiącu, w którym wypada 168 godzin roboczych, wynagrodzenia pracowników będą wyższe o ok. 370 zł brutto.

Strony uzgodniły, że zwiększone stawki obowiązują od początku roku, czyli razem z wyższą wypłatą za marzec na konta pracowników zakładu wpłynie wyrównanie za styczeń i luty.

Tomasz Sztelak, przewodniczący „Solidarności” w bieruńskim Adiencie zaznacza, że większość pracowników firmy jest zadowolona z wysokości podwyżek, chociaż oczekiwania były większe. – Pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja w branży motoryzacyjnej diametralnie się zmieniła. Od 14 marca jesteśmy na postojowym. Zdecydowana większość pracowników została w domach. Przerwa jest planowa do 18 marca, ale tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej – podkreśla związkowiec.

Po napaści Rosji na Ukrainę zakłócone zostały dostawy komponentów, co skutkuje postojami w fabrykach samochodów i rzutuje na kondycję finansową spółek, które z nimi współpracują. – Za kilka dni mogłoby się okazać, że nawet takiej kwoty podwyżek nie bylibyśmy w stanie wynegocjować – dodaje przewodniczący zakładowej „S”.

Porozumienie płacowe zostało podpisane podczas rozmów prowadzonych z udziałem mediatora w ramach sporu zbiorowego, który strona związkowa wszczęła z pracodawcą 25 stycznia. Zawarcie porozumienia oznacza zakończenie sporu.

Adient Seating Poland w Bieruniu zatrudnia ponad 300 pracowników. Firma jest producentem foteli samochodowych dla tyskiej fabryki Fiata oraz dla Opla.


Źródło : https://solidarnosckatowice.pl/