Złóż wniosek o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach pozyskał z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki w kwocie 1.228.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane w okresie od 24.02.2022 r. do 08.03.2022 r.

Z uwagi na duże zainteresowanie wsparciem finansowym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PUP Tychy zastrzega, że pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia będą mieli pracodawcy, którzy w latach 2020-2021 nie korzystali ze środków KFS.

1. Wnioski można składać:

  • w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl,
  • przesyłką kurierską, za pośrednictwem poczty na adres ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy,
  • w zamkniętej kopercie w siedzibie PUP Tychy (do urny na parterze budynku lub na informacji w punkcie obsługi pracodawców).

2. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Załączniki
Kryteria KFS 2022 (pdf, 504 KB)
Załącznik nr 1 Kryteria Wykaz zawodów deficytowych 2022 (pdf, 197 KB)
Załącznik nr 2 Kryteria Rozporządzenie strona 70-72 (pdf, 925 KB)
Wniosek Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 (doc, 160 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku KFS 2022 (doc, 53 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx, 78 KB)


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/