Zostaw 1% w Tychach.

 


Jak co roku w mieście prowadzona jest kampania „Zostaw 1% w Tychach”. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców do przekazania 1% swojego podatku dla jednej z tyskich Organizacji Pożytku Publicznego.

W tym roku mieszkańcy wraz z informacją o wysokości podatku, m.in. od nieruchomości, otrzymają ulotkę z wykazem tyskich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W Tychach działa 25 takich organizacji oraz cztery oddziały/koła organizacji ogólnopolskich, którym możemy przekazać 1% podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wybrać Organizację Pożytku Publicznego, następnie jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego, tzw. KRS wpisać w odpowiednią rubrykę rozliczenia podatkowego PIT-37 i PIT-38. Zachęcamy do zostawienia 1% w Tychach.

Poniżej w tabeli zebraliśmy numery KRS tyskich OPP.

LP. KRS   Nazwa OPP
1 0000009415 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W TYCHACH „PIĄTKA DZIECIOM”
2 0000013377 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH
3 0000015352 KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT
4 0000039927 SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE „HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I”
5 0000050510 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM „BLIŻEJ NAS”
6 0000065590 STOWARZYSZENIE „TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA”
7 0000077314 TYSKI ZWIĄZEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
8 0000122161 STOWARZYSZENIE SPORTOWE OKS JUWE TYCHY-JAROSZOWICE
9 0000144240 STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY „ZET” TYCHY
10 0000180789 STOWARZYSZENIE SPORTOWE NOBEL SPORT
11 0000207821 STOWARZYSZENIE NA RZECZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU „DAR SERCA”
12 0000252544 LUDOWY KLUB SPORTOWY „OGRODNIK” W TYCHACH
13 0000271451 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W STRONĘ SŁOŃCA”
14 0000279721 ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI „PAPROCANY”
15 0000294460 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GROM” TYCHY
16 0000302337 TYSKI CHÓR MIESZANY PRESTO CANTABILE
17 0000324984 FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ŚWIETLIKOWO
18 0000329894 FUNDACJA ORLE GNIAZDO
19 0000331965 FUNDACJA „CICHA-NADZIEJA”
20 0000335511 STOWARZYSZENIE „SZARAK POLSKI”
21 0000442342 POLSKI KLUB EKOLOGICZNY – KOŁO W TYCHACH
22 0000454216 FUNDACJA „BLIŻEJ SZCZĘŚCIA”
23 0000494244 FUNDACJA „TYCHY-DOBRE MIEJSCE”
24 0000531207 AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ SMS TYCHY
25 0000616685 FUNDACJA CZŁOWIEK I PIES

 

Działające oddziały/koła na terenie Tychów (na podstawie zgłoszenia przez poszczególne koła/oddziały):

LP. KRS  Nazwa OPP
1 0000221725 CARITAS  ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ cel szczegółowy: Ośrodek św. Faustyna
2 0000231494 FUNDACJA INTERNATIONALER BUND POLSKA cel szczegółowy: Tyskie Centrum Wolontariatu
3 0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSK cel szczegółowy: Koło Tychy
4 0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA cel szczegółowy: Hufiec Ziemi Tyskiej

Wykaz tyskich OPP oraz więcej informacji na stronie: razemtychy.pl/ngo/zostaw-1-procent-w-tychach.


Źródło : https://umtychy.pl/