Fabryka Danone z Bierunia – kluczowa w budowaniu odpowiedzialnego biznesu.

 


Danone – największa polska firma z międzynarodowym certyfikatem B Corp – swoją pomyślną certyfikację zawdzięcza m.in. działaniom podejmowanym w fabryce w Bieruniu. To najważniejsze centrum produkcyjne Danone w Europie zostało docenione za szerokie podejście do tematów środowiskowych, m.in. za sprawnie funkcjonujący system zarządzania środowiskowego ISO 14001, wysokie wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów, a także wykorzystywanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Nie po raz pierwszy doceniono śląski zakład – w 2019 r. otrzymał on tytuł Fabryki Roku.

Danone otrzymał właśnie międzynarodowy certyfikat B Corp – spółka pomyślnie przeszła zewnętrzny, restrykcyjny proces weryfikacji standardów działania dot. etyki, kwestii społecznych i środowiskowych, stając się największym producentem certyfikowanym w Polsce. A ponieważ zakład w Bieruniu to kluczowy ośrodek produkcyjny Danone w Europie, jego praktyki mają kapitalne znaczenie w całym procesie certyfikacji B Corp, w którym oceniany były procesy działania i wpływ firmy na środowisko, klientów, społeczność, pracowników oraz sposób zarządzana. Wspomniany certyfikat zdobywają biznesy, które mogą pochwalić się zintegrowaniem zasad zrównoważonego rozwoju z działaniami operacyjnymi we wspomnianych pięciu obszarach.

– Nasza fabryka ma strategiczną pozycję Danone w Europie jako jedno z najważniejszych ośrodków produkcyjnych. Produkty ze Śląska trafiają nie tylko do polskich sklepów, ale łącznie ponad 20 krajów, w tym USA. Z kolei przetwarzane w Bieruniu mleko pochodzi od lokalnych rolników – pozyskujemy je od 146 dostawców z województwa śląskiego i kujawsko-pomorskiego – mówi Rafał Piwowarski, Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu. Realizując program rozwoju rolnictwa regeneratywnego, wspieramy naszych dostawców mleka w prowadzeniu gospodarstw w sposób zrównoważony, z dbałością o dobrostan zwierząt i jakość gleb – dodaje.

Dla bieruńskiej fabryki – jako wiodącego ośrodka produkcyjnego Danone – przy podejmowaniu decyzji biznesowych i inwestycyjnych, jednym z kluczowych kryteriów są działania zmniejszające wpływ na środowisko naturalne. Między innymi dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii, optymalizacji procesów produkcyjnych a także skutecznemu wdrożeniu zasad tzw. hierarchii postępowania
z odpadami w sposób przyjazny środowisku, aż 99,96% odpadów generowanych w fabryce w Bieruniu trafia do recyklingu lub odzysku.
Nie tylko zarządzanie odpadami wyróżnia Bieruń na tle fabryk w Polsce i na świecie, ale również podejście do redukowania śladu węglowego, które jest jednym z kryteriów branych pod uwagę przy każdej inwestycji realizowanej w fabryce. Również redukcja śladu wodnego, jak i optymalizacja procesu oczyszczania ścieków, są istotnymi elementami, dla których podejmujemy wysiłki. Fabryka, tam gdzie to możliwe, wdraża w procesach podejście 3R (Reduce, Reuse, Recycle), z roku na rok zwiększając udział ponownie wykorzystywanej wody. Zmodernizowana w ostatnim czasie oczyszczalnia ścieków została dostosowana do wysokich standardów obowiązujących w Grupie spółek Danone, wyższych niż krajowe przepisy prawa, co przyczyniło się do redukcji związków biogennych o ok. 70%. 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w zakładzie i magazynach pochodzi ze źródeł odnawialnych, na co posiadamy gwarancję pochodzenia.

Fabryka dobra dla ludzi.
Śląski zakład funkcjonuje od ponad 25 lat i zatrudnia blisko tysiąc pracowników będąc także kluczowym pracodawcą w regionie śląskim. Średni staż pracy w fabryce wynosi 10 lat i jest to zasługa m.in. wprowadzonych przez Danone dodatkowych świadczeń dla pracowników, jak: dofinansowanie dojazdów do pracy, świadczenia rodzinne (każda zatrudniona w Danone kobieta może skorzystać ze świadczeń porodowych finansowanych przez pracodawcę), bezpłatne akcje firmy dla każdego pracownika.
Pracownicy inspirowani są także do różnych form wolontariatu na rzecz lokalnych społeczności, a śląski zakład przekazał szpitalom walczącym z COVID ponad 14 tys. serków i jogurtów.

Przynależność do B Corp to także zobowiązanie.
Do 2030 r. Danone wdroży nowe praktyki i programy dot. aspektów zdrowotnych oraz w zakresie ochrony i odnowy zasobów planety. Ambicją Danone jest m.in. zmiana postaw żywieniowych Polaków i popularyzacja w Polsce diety fleksitariańskiej. Firma deklaruje także, że do 2025 roku opakowania wszystkich jej produktów w 100% będą zdatne do recyklingu, a do 2050 osiągnie neutralność klimatyczną (Net Zero Carbon). Danone będzie zachęcać kolejne polskie przedsiębiorstwa do podejścia do procesu certyfikacji i dołączenia do ruchu B Corp.

– Dołączamy do światowego grona liderów ESG – chcemy pokazywać najlepsze praktyki stosowane w Danone innym firmom, ale również usprawniać nasze dotychczasowe działania. Ruch B Corp to miejsce wymiany wiedzy pomiędzy liderami świadomego i odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie biznesu. Jesteśmy pierwszą tak dużą firmą w Polsce z certyfikatem B Corp. Chcemy zachęcać kolejne przedsiębiorstwa do podejścia do procesu certyfikacji, a tym samym edukować biznes oraz społeczeństwo na temat konieczności transformacji modeli biznesowych w dobie obecnych wyzwań klimatycznych i innych. Widzimy w tym naszą misję i wierzymy, że będziemy motorem pozytywnych zmian w polskim biznesie – zapewnia Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone.

***
O grupie spółek DANONE  
DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone Sp. z o.o.), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy – w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health – spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy. Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową www.danone.pl.