Zmiany w funkcjonowaniu trasy linii Sz2 i Sz3.

 


Od 17 stycznia 2022 r., wprowadzona została stała zmiana trasy linii Sz3:

  • trasa linii w kierunku przystanku Urbanowice Przejazd: … – Jaroszowice Mysłowicka 01 – Urbanowice II 02 – Urbanowice Sklep 02 – Urbanowice Główna 03 – …;
  • trasa linii w kierunku przystanku Urbanowice Pogodna Szkoła: … – Urbanowice Główna 02- Urbanowice Sklep 01 – Urbanowice II 01 – Jaroszowice Mysłowicka 02 – …;

Linia nie będzie obsługiwała przystanków: Urbanowice 11 i 12 oraz Tychy Oświęcimska 10.

Do obsługi włączony zostanie przystanek Urbanowice II  01 i 02 (stanowisko 01 zlokalizowane w ciągu ul. Oświęcimskiej za restauracją „Urbanowiczanka” a stanowisko 02 w ciągu ul. Głównej w rejonie skrzyżowania z ul. Oświęcimską) oraz Urbanowice Sklep 02

Informujemy również, iż zmianie uległy nazwy następujących przystanków obsługiwanych przez linię Sz3:

– Tychy Mysłowicka 01 i 02– zmiana nazwy na Jaroszowice Mysłowicka 01 i 02

– Tychy Pogodna Szkoła 01 i 02 – zmiana nazwy na Urbanowice Pogodna Szkoła 01 i 02

 

Od 24 stycznia 2022 r. do odwołania, w związku z rozbudową ulicy Jaroszowickiej w Tychach, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji:

Trasa linii Sz2 w kierunku Urbanowice Pogodna Szkoła: … – Wygorzele Rymarska 01 – Wygorzele Jaroszowicka 10 – Wygorzele Wiadukt 11 – Wygorzele Tartak 09 – Wygorzele Jana 07 – Wygorzele Klub 01 – Wygorzele Wspólna 03 – Wygorzele Sportowa 01 – …,
przystanek Wygorzele Ligonia 09 nie będzie obsługiwany;

Trasa linii Sz2 w kierunku Wartogłowiec Wiadukt: … – Wygorzele Sportowa 02 – Wygorzele Wspólna 02  – Wygorzele Klub 08 – Wygorzele Jana 10 – Wygorzele Tartak 12 – Wygorzele Wiadukt 14 – Wygorzele Jaroszowicka 07 – Wygorzele Rymarska 02 – …
przystanek Wygorzele Ligonia 08 nie będzie obsługiwany;

Trasa linii W w kierunku Urbanowice Sklep: … – Wygorzele Rymarska 01 – Wygorzele Jaroszowicka 10 – …,
przystanek Wygorzele Ligonia 08 nie będzie obsługiwany;

Trasa linii W w kierunku Wygorzele Ułańska: … – Wygorzele Jaroszowicka 07 – Wygorzele Rymarska 02 – …,
przystanek Wygorzele Ligonia 09 nie będzie obsługiwany.


Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/