Nowe inwestycje kolejowe w Tychach.

 


PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły trzy przetargi o wartości 3,7 mld zł na przebudowę linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Dzięki budowie nowych przystanków zwiększy się dostęp do pociągów, a oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego pozwoli zwiększyć liczbę połączeń. Jednocześnie trwa analiza 13 projektów zgłoszonych do rządowego programu Kolej Plus, których łączna wartość to ponad 1,5 mld zł. Inwestycje mają szczególne znaczenie dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dla której transport szynowy ma być kręgosłupem całego systemu komunikacji publicznej.

Modernizacja linii w GZM

PLK zapowiadają, że zgodnie z projektem, na trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych dobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Linia zwiększy swoją przepustowość – będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna), Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny oraz przystanku Katowice Szopienice Płd. Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na około 4 km odcinku między stacją Sosnowcem Głównym a stacją Będzin Miasto zbudowany zostanie nowy przystanek Sosnowiec Środula,  z którego skorzystają mieszkańcy dwóch dużych pobliskich osiedli. Stacja Będzin obsługująca głównie przewozy towarowe, będzie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Inwestycja PLK obejmie odcinek od Tychów do Goczałkowic – Zdroju. Będą nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest modernizacja sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych oraz torów. Prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem.

Szybciej i wygodniej pojedziemy również na trasie z Zabrzegu do Zebrzydowic i granicy z Czechami. Planowana jest m.in. przebudowa torów i sieci trakcyjnej. Stacje Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

PLK planują pozyskać współfinansowanie z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” na lata 2021-2027.

Projekty w ramach Kolei Plus

W tym samym czasie aż 13 projektów kolejowych ubiega się o dofinansowanie w ramach rządowego programu Kolej Plus. Metropolia złożyła te projekty wraz z miastami, w których realizowane mogą być inwestycje. Dotyczą one zarówno budowy nowych torów lub ich modernizacji, jak również budowy nowych przystanków kolejowych. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 1,5 mld zł.

Wszystkie 13 projektów dostało się do drugiego etapu programu Kolej Plus, do którego nabór zakończono w grudniu 2021 r. Teraz na analizę wniosków PKP PLK mają 3 miesiące. Wynikiem prac będzie utworzenie listy rankingowej projektów, a następnie – po akceptacji przez Ministra Infrastruktury – kwalifikacja do realizacji w programie Kolej Plus.

Zgłoszone projekty dotyczą obszaru Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Łazisk Górnych, Mikołowa, Orzesza, Pyskowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tychów i Zabrza. Wszystkie zgłoszone projekty wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej. Dlatego też GZM sfinansuje wymagany wkład własny dla wszystkich projektów, które otrzymają dotację na realizację. Szacowany wkład własny dla wszystkich projektów to ok. 300 mln zł.


Źródło : https://metropoliagzm.pl/