XXXI Tyskie Wieczory Kolędowe – Przesłuchania II etapu konkursu chórów.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/