XXXI Tyskie Wieczory Kolędowe – „Kolędy polskie”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/