XXXI Tyskie Wieczory Kolędowe – „Wspólne kolędowanie”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/