Nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy tyskich strażaków.

 


Wczoraj (8.12) w komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach odbyła się prezentacja nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego marki Fiat Fullback.

Zakup samochodu był możliwy m.in. dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta Tychy w wysokości 145 tys. złotych.

Tylko w 2021 roku strażacy z Tychów wyjeżdżali do akcji 3,5 tysiąca razy.

– Dzięki waszej pomocy zaangażowaniu, mogliśmy zakupić sprzęt, który pomaga nam w naszej codziennej pracy, wpływa na bezpieczeństwo strażaków, ale także na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego – tymi słowami zwrócił się do zaproszonych gości st. bryg. mgr inż. Piotr Szojda – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Władze Miasta Tychy reprezentował Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów oraz Przewodnicząca Rady Miasta – Barbara Konieczna.

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz strażaków niosących pomoc jest równie ważne dlatego co roku przekazujemy środki z budżetu gminy na doposażenie i rozwój tyskiej Straży Pożarnej. Zależy nam na tym byśmy wszyscy mogli czuć się w mieście bezpiecznie – mówił Igor Śmietański.

W sumie w roku 2021 miasto Tychy przekazało PSP 205 tys. złotych. Oprócz zakupu samochodu marki Fiat Fullback, środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

– W roku 2020 otrzymaliśmy wsparcie finansowe z miasta Tychy w wysokości 100 000 zł, co pozwoliło nam m.in. na: zakup urządzenie do mycia, dezynfekcji i dekontaminacji sprzętu, remont wyjazdowych bram garażowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, zakup środków neutralizujących substancje ropopochodne, zakup środków ochrony indywidualnej np. maski do aparatów powietrznych dzięki którym strażacy mogą wchodzić do niebezpiecznych stref – wylicza st. bryg. mgr inż. Piotr Szojda – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Rok wcześniej miasto przekazało 1,5 miliona złotych na zakup 42-metrowej autodrabiny, ponad 33 tys. zł na zakup i montaż bramy, szlabanu oraz wymianę systemu monitoringu w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa.

W 2018 oraz 2017 roku wsparcie finansowe z miasta Tychy wyniosło po 120 tys. złotych. Wówczas zakupiono m.in. quad do pracy w trudnym terenie, który można było zobaczyć także podczas dzisiejszego spotkania w PSP w Tychach.

W sumie w ciągu ostatnich 5-ciu lat tyska Straż Pożarna otrzymała z budżetu miasta prawie 2 miliony złotych.


Źródło : https://umtychy.pl/