Tychy przyjęły Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+

 


W czwartek 25 listopada Rada Miasta Tychy przyjęła uchwałą Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na 2021-2027+.

Dokument wskazuje kierunki doskonalenia działań profilaktycznych oraz interwencyjnych, tak by zmniejszać liczbę osób i rodzin w trudnych sytuacjach.

Strategia zakłada systematyczne poznawanie potrzeb mieszkańców, poszerzanie zakresu działań profilaktycznych i tym samym zmniejszanie liczby osób i rodzin w trudnych sytuacjach, rozwijanie sieci wsparcia dla rodzin i osób w stanach kryzysowych, rozszerzanie systemu dialogu społecznego oraz partycypacji mieszkańców i projektowanie innowacyjnych rozwiązań i nowych usług społecznych zwiększających efektywność profilaktyki oraz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców naszego miasta.


Źródło : https://umtychy.pl/