Najzdolniejsi uczniowie tyskich szkół otrzymali wyróżnienia.


Co roku, najzdolniejsi uczniowie tyskich szkół wyróżniający się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi podczas uroczystej Tyskiej Gali Najzdolniejszych Uczniów otrzymują dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

W tym roku z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, gala została odwołana. Wyróżnienia zostały przekazane uczniom za pośrednictwem szkół i placówek oświatowych.

Za sukcesy uzyskane w roku szkolnym 2020/2021 dyplomy trafiły do 34 uczniów – stypendystów Miasta Tychy „Tyskie Orły” i jednej uczennicy  posiadającej znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie – stypendium pn. „Lider Zawodu”.

Ponadto za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uhonorowanych zostało łącznie 51 uczniów.

Wśród wyróżnionych znalazły się 24 osoby o znaczących osiągnięciach naukowych: 4 laureatów konkursów przedmiotowych, 6 laureatów i 3 finalistów olimpiad przedmiotowych oraz 11 laureatów prestiżowych konkursów, na poziomie co najmniej wojewódzkim.

– W kategorii osiągnięć i sukcesów sportowych wyróżnionych zostało 13 uczniów, zaś w kategorii osiągnięć i sukcesów artystycznych 14 uczniów za osiągnięcia indywidualne, oraz 5 zespołów/grup, które otrzymały co najmniej 3 nagrody lub pierwsze miejsca w prestiżowych konkursach artystycznych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim – mówi Dorota Gnacik z Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Gratulacje od Prezydenta Miasta Tychy skierowano również do 63 uczniów szkół, którzy zostali wyróżnieni prestiżowymi stypendiami takimi jak Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, czy stypendium „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

– Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek. Nagrodzonym uczniom życzymy powodzenia w realizacji swoich pasji i zainteresowań. Niech Wasze talenty, uzdolnienia oraz zapał i trud wkładany w codzienną edukację zaowocują kolejnymi sukcesami naukowymi, artystycznymi i sportowymi   – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Dzięki hojności darczyńców, którzy wsparli finansowo i rzeczowo Galę Najzdolniejszych Uczniów do wyróżnionych trafią bony podarunkowe do realizacji w Gemini Park Tychy oraz bony do lodziarni Lodowato. Wśród nagród rzeczowych są m.in. dwa vouchery na kurs językowy, albumy książkowe oraz drobne gadżety.

Tegoroczną Galę, poza Miastem Tychy oraz Miejskim Centrum Oświaty, wsparli: Best CJO, BIO-EKOS, CVGS, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Lodowato, MASTER – Odpady i Energia, N-Serwis, Pracownia Komputeryzacji Przedsiębiorstw „BILANS”,  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach oraz Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Upominki dla uczniów przygotował również Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.


Źródło : https://umtychy.pl/