Miasto Bieruń zatrudnia osoby skazane.

 


W związku z ostatnim zainteresowaniem mediów tematem zatrudniania osób skazanych w bieruńskich jednostkach miejskich, informujemy:

Miasto Bieruń od 2017 roku prowadzi współpracę z Sądem Rejonowym w Tychach w zakresie zatrudniania osób skazanych na karę ograniczenia wolności lub wykonywanie prac społecznie użytecznych. W ramach tej współpracy osobom skierowanym przez sąd przydzielana jest praca – odpowiednia dla ich wykształcenia i umiejętności – w bieruńskich jednostkach miejskich. Bieruń wielokrotnie był wskazywany przez zespół Kuratorów Sądowych w Tychach jako przykład modelowej realizacji idei resocjalizacji poprzez pracę osób skazanych za lżejsze przestępstwa.

Zasady współpracy samorządów lokalnych z sądami rejonowymi w zakresie zatrudniania osób skazanych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. Podmioty, w których osoby skazane skierowane przez sąd mogą odbywać karę ograniczenia wolności, są wyznaczane zarządzeniem burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. W Bieruniu są to (od 2017 r.):

  • Urząd Miejski w Bieruniu,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  • Bieruński Ośrodek Kultury,
  • Bieruńskie Przedsiębiorstwo inżynierii Komunalnej,

a od 2020 r. także:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu.

– Kara ograniczenia wolności jest to kara izolacyjna, przewidziana w kodeksie karnym, która ma zastosowanie do lżejszych przestępstw i naruszeń prawa – mówi Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica. – W przypadku sprawców tych przestępstw kara pozbawienia wolności mogłaby odnieść skutek raczej deprawujący zamiast resocjalizacyjny. My jako miasto jesteśmy zobowiązani wskazać placówki, w których dopuszczamy odbywanie tego typu kar. Od kilku lat realizujemy ten program wraz z Sądem Rejonowym w Tychach i zespołem Kuratorów Sądowych. 

Za jakiego rodzaju przestępstwa można otrzymać karę ograniczenia wolności? Może to być np. naruszenie przepisów drogowych, zaległości alimentacyjne czy podatkowe.

– Staramy się umożliwić ludziom skazanym odbywanie kary w godnych warunkach – mówi burmistrz Krystian Grzesica. – Jeżeli jest to ktoś z wykształceniem i kwalifikacjami, to dlaczego kierować go do najprostszych prac, np. porządkowych? Dlaczego ktoś taki nie miałby pomóc np. w czynnościach administracyjnych w szkole? Co prawda do tej pory nie mieliśmy jeszcze żadnej osoby skierowanej do pracy w naszych placówkach oświatowych, ale jest możliwe, że w przyszłości będą takie sytuacje. Taka osoba musi być oczywiście zweryfikowana po pierwsze przez kuratora sądowego po drugie przez dyrektora szkoły, którzy ocenią, czy nadaje się ona do pracy w tym miejscu. Nie będzie to oczywiście praca polegająca na prowadzeniu zajęć z dziećmi, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań do tego, żeby ktoś skazany na karę ograniczenia wolności wykonywał pracę administracyjne lub konserwatorskie. 


Źródło : https://www.bierun.pl/