Bieruń otwiera nowe tereny inwestycyjne.

 


Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy ulicami Ekonomiczną i Hodowlaną jest już gotowy! Wybudowana właśnie droga posiadająca chodnik, ścieżkę rowerową i oświetlenie LED otwiera nowe tereny inwestycyjne. Przypomnijmy, że na realizację tego przedsięwzięcia Miasto Bieruń pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Podkreślmy: Bieruń to miasto przyjazne dla przedsiębiorców, co przekłada się na fakt, iż bardzo wiele firm lokuje swoje zakłady właśnie w naszym mieście. Warto podkreślić, że 38 ha terenu udostępnionego w Bieruniu w ramach Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne, jest już w pełni zagospodarowane.

Tereny teajęte zostały przez firmy głównie z branży samochodowej, są to m.in.: Lear, Tenlong, Auto Partner, Flexide, Sanhua, ale jest też branża mleczarka – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która rozpoczęła już budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego wraz z magazynami i własną oczyszczalnią.

Ponieważ tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bieruniu jzapełniły się już projektami inwestycyjnymi, Miasto Bieruń przymierza się do otwarcia dla kolejnych inwestorów nowych terenów inwestycyjnych. Dlatego własnie wybudowana została strategiczna droga – łącznik ulic Ekonomicznej i Hodowlanej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Koszt pierwszego etapu to 4 miliony 790 tysięcy złotych. Zdecydowaną większość kosztów, bo łącznie około 4 miliony złotych, pokryją dofinansowania, które miasto pozyskało w zeszłym roku z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków krajowych.W ramach tego etapu zrealizowany zostanie blisko półkilometrowy odcinek drogi. W kolejnych latach Miasto Bieruń planuje realizację drugiego odcinka, który ostatecznie połączy ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną.

Inwestycja polegała na:

  • budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową
  • budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od istniejącego słupa posadowionego przy ulicy Ekonomicznej do końca realizowanej inwestycji
  • budowie kanalizacji technologicznej

W ramach inwestycji wykonane zostały:

  • jezdnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
  • ścieżka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych koloru czerwonego
  • chodniki z kostki betonowej
  • zjazdy z kostki betonowej
  • elementy ulic: kraweżniki betonowe i obrzeża betonowe
  • kanalizacja deszczowa
  • oświetlenie uliczne składające się z 18 słupów i 18 opraw typu LED


Źródło : https://www.bierun.pl/