Konsultacje : Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 


Od 3 do 17 listopada trwają konsultacje w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

 1. Formy konsultacji
 2. zbieranie uwag w formie:
 • pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP:/UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • elektronicznej na stronie internetowej razemtychy.pl w zakładce konsultacje społeczne,
 1. dyżur telefoniczny pracownika merytorycznego,
 • udostępnianie niezbędnej dokumentacji sprawy, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (V piętro, pok. 510) po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 32/776 35 40.
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji 3 listopada 2021 r.
 1. Czas trwania konsultacji 3 listopada 2021 r. – 17 listopada 2021 r., w tym:
 • dyżur telefoniczny pracownika merytorycznego w dniu 4 listopada 2021 r. w godzinach od 15.00 do 17.00, pod numerem telefonu 32/776 35 40,
 • udostępnienie dokumentacji:

– w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (V piętro, pok. 510), po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 32/776 35 40, w terminie od 3 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Urząd Miasta » Wydziały » Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia » informacje),

– na stronie internetowej (zakładka: »Konsultacje Społeczne).

 1. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. 32/776 35 40, email:

 

Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdują się na stronie razemtychy.pl.


Źródło : https://umtychy.pl/