Program dofinansowania in vitro dla mieszkańców Tychów.

 


Na sesji Rady Miasta Tychy, 28 października radni przyjęli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego –in vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025”.

Szacuje się, że będzie mogło z niego skorzystać nawet 100 par z Tychów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność uznawana jest za chorobę społeczną. Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyka nawet 15%-20% par znajdujących się w wieku prokreacyjnym, tj. ok. 1,5 mln par (4% populacji ogółem). Około 2% z nich wymaga leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), co oznacza około 30 tys. par rocznie.

– Biorąc powyższe pod uwagę i odnosząc dane do populacji Tychów, ok. 5000 tysięcy par może być dotknięta problemami z niepłodnością. W przypadku 2% z nich możliwe jest leczenie z wykorzystaniem metody in vitro. Chcemy wspomóc te pary w realizacji marzeń o posiadaniu potomstwa – mówi Rafał Żelazny – współautor uchwały, Radny Rady Miasta Tychy, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej.

W ramach programu zakłada się dofinansowanie do 100% kosztów – łącznie będzie to nie więcej niż 10 000 zł dla jednego zabiegu. Program finansowany będzie z budżetu gminy. Szacunkowy koszt wynosi milion złotych w perspektywie trzyletniej.

-Nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy realizować taki program w naszym mieście i pomóc osobom, które są po licznych, często wieloletnich próbach i staraniach o dziecko. Te osoby już wiele wycierpiały i będą z pewnością świadomymi rodzicami. Takim ludziom trzeba pomagać – mówi Anna Krzystyniak – radna Rady Miasta Tychy, Klub Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby.

Radni dali zielone światło do realizacji programu, ale kolejnym krokiem będzie opracowanie przez specjalistów szczegółowych zasad funkcjonowania programu i udziału w nim zainteresowanych par. Jednym z warunków udziału w programie ma być zamieszkanie i rozliczanie podatku PIT w Tychach. Szczegóły zostaną jednak doprecyzowane w regulaminie programu.

Uchwała została przyjęta głosami „za” Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby (7), Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej (4), oraz radnych Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną (2).

Do tej pory podobne programy realizują m.in. Mysłowice, Sosnowiec i Częstochowa.